HKC indsamler og opbevarer personoplysninger ved optagelse af journaler, administration og betaling.

Ofte er lovgrundlaget for persondatabehandlingen samtykke ved første behandling. Under alle omstændigheder sørger HKC for at behandle disse oplysninger med den højeste grad af gennemsigtighed for de patienter og altid i fuld overensstemmelse med EU’s Persondataforordning og den til enhver tid gældende danske følgelovgivning, herunder navnlig ved anvendelse af passende foranstaltninger til sikring af persondatabeskyttelsen samt sikring af, at vores patienter kan udøve deres rettigheder i forhold til indsigt i personoplysninger, HKC måtte behandle om dem, anmodning om berigtigelse eller sletning af oplysninger mv.

Ønsker du yderligere information om HKC’s håndtering af persondatasikkerheden eller at gøre dine rettigheder som patient gældende, er du velkommen til at kontakte os via: hkc@kirocenter.dk

Klageret

I Danmark fører Datatilsynet kontrol med overholdelse af persondatalovgivningen.

Mener du dig udsat for en ulovlig behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Det er dog deres anbefaling altid først at tage kontakt til den pågældende virksomhed, inden eventuelt indgivelse af klage.

Se mere på. www.datatilsynet.dk​