Som Danmarks første kiropraktorklinik, indførte vi digitalt røntgenudstyr i sommeren 2004. For patienten betyder det:

  • Ingen ventetid på fremkaldelse af røntgenbilleder.
  • Betydelig forbedret billedkvalitet.
  • Mulighed for digital billedforstærkning og -forstørrelse.
  • Minimalt behov for at tage billeder om.

Det betyder også, at du samme dag som billederne er taget, kan få optagelserne udleveret på CD-ROM. Dette kan være brugbart ved senere behandling hos læge, speciallæge eller på hospital. Røntgenbillederne vil også kunne ses på din egen computer med det medfølgende billedprogram.

En stor gruppe lidelser behøver ikke røntgenundersøgelse for at kiropraktoren kan stille diagnosen og starte behandlingen.

Kiropraktoren bruger røntgenoptagelser i specielle tilfælde sammen med resultaterne fra samtalen og den kliniske undersøgelse til at danne sig et præcist indtryk af dit problem. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt med supplerende billedundersøgelse, fx. ultralydsskanning, scintigrafi, CT-, DEXA-, eller MR-skanning. I disse tilfælde kan vi henvise til private klinikker, som tilbyder disse undersøgelser, eller anmode din egen læge om viderhenvisning i offentligt regi.