• Medarbejderen oplever en kiropraktorordning som et kontant udtryk for virksomhedens interesse i sin helbred og trivsel.
  • For virksomheden er det vigtigt, at den ansatte kan komme i effektiv behandling uden ventetid. Ved mange lidelser betyder tidlig og effektiv behandling en forkortelse af sygdomsforløbet og dermed en hurtigere tilbagevenden til arbejdet. Erfaringer fra virksomheder som LEGO viser, at selv en lille reduktion i sygefraværet kan dække omkostningerne ved en kiropraktorordning.
  • Fordelen ved kiropraktorordningen er, at virksomheden ved at samarbejde med den lokale kiropraktor, kun betaler for de faktiske behandlingsomkostninger og dermed ikke er bundet til en fast årlig udgift til forsikring eller sundhedssikring.

Det er enkelt at få en kiropraktorordning og kræver ingen formalia. Virksomhedsledelsen skal blot træffe beslutning om at dække medarbejderens udgifter til kiropraktorbehandling og give skriftlig meddelelse herom til klinikken. Klinikken fremsender herefter faktura på behandlingsudgifterne til virksomheden. Betingelsen for skattefradraget er, at der har været faglig begrundet behov for den ydede behandling.

Dansk Kiropraktor Forening har udarbejdet en gratis folder om emnet, som udleveres i klinikken eller downloades her.