Kurser​

​Klinikkens personale deltager løbende i efteruddannelseskurser, for at opdatere eksisterende viden, færdigheder og lære nye undersøgelses- og behandlingsteknikker.

Aktindsigt

​Du kan altid få en kopi af din journal, hvis du ønsker det. Hvis du går til behandling et andet sted, der har brug for at vide, hvad du bliver behandlet for hos os, eller hvis du ønsker, at din læge skal vide besked, kan vi sende din journal elektronisk til ham eller hende.

Patienttilfredshedsundersøgelser

​Vores patienter vil med jævne mellemrum blive bedt om at deltage i en tilfredshedsundersøgelse som vurderer den modtagne service fra både behandlere og sekretærer.

Der bliver spurgt til service, åbningstider, tryghed, behandling, ventetid m.m. og bruges til at forbedre patienternes oplevelse når de besøger os.

Utilsigtede hændelser

​For at forbedre læringsniveauet i sundhedsvæsenet skal alt sundhedspersonale, herunder vores behandlere indberette utilsigtede hændelser. Patienter og deres pårørende kan også indberette.

Utilsigtede hændelser beskrives som: ”på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed.”

Man kan både rapportere de utilsigtede hændelser, som man selv er impliceret i og hændelser, som man bliver opmærksom på hos andre.

Du kan læse mere på https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/

Klage over behandling m.m.

​Har du noget at klage over, anbefaler vi at du først tager en snak med din behandler ellers hører patientklager under Styrelsen for Patientsikkerhed.

På Styrelsens hjemmeside https://stpk.dk/da/behandling/klag-over-sundhedsfaglig-behandling/ kan du i detaljer læse om, hvad du kan klage over, og hvordan du gør det.

Du har overordnet to valgmuligheder: Du kan enten vælge at få din sag afgjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du vil klage over behandlingsstedet, eller du kan vælge at få sagen afgjort af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, hvis du klager over én eller flere konkrete sundhedspersoner.

Erstatning

​Hvis du er kommet til skade i forbindelse med en behandling eller en undersøgelse, og du ønsker at søge om erstatning, skal du henvende dig til Patienterstatningen. Du kan læse mere på Patienterstatningen.dk