Kiropraktisk behandling er en del af det offentlige sundhedssystem. Kiropraktorerne er idag autoriserede. Det sikrer dig, at kun kiropraktorer, der opfylder de uddannelsesmæssige krav til at blive autoriserede af Sundhedsstyrelsen, har ret til at kalde sig kiropraktorer.
Prisen for behandling hos kiropraktoren er fastlagt i Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Kiropraktor Forening. Dermed er prisen for ydelserne ens hos alle kiropraktorer i Danmark. Priserne justeres to gange årligt; pr. 1. april og 1. oktober. Den aktuelle prisliste fremgår af Dansk Kiropraktor Forenings hjemmeside.

​Du finder den her.

Den Offentlige Sygesikring yder tilskud til behandling hos kiropraktoren. Det sker nøjagtig som hos lægen ved at patienten kvitterer for behandlingen med det gule sygesikringsbevis. 

Patienten betaler sin andel af regningen til kiropraktoren, der afregner den enkelte patients tilskud direkte med Sygesikringen.

Der er IKKE NOGLE BEGRÆNSNINGER i det antal kiropraktorbehandlinger sygesikringen giver tilskud til. Der gives nu tilskud til det antal behandlinger hos kiropraktoren, som den enkelte patient har brug for.

DER KRÆVES INGEN LÆGEHENVISNING for at få tilskud.